بعد از رسول

بخشی از خطبه معروف حضرت فاطمه (س) بعد از رحلت پیامبر در مسجد:

«هنگامی که خدا، پیامبرش را به سوی جایگاه ابدی انبیاء (ع) فرا خواند ؛ خار و خاشاکنفاق در میانتان جوانه زد ، جامه دیبای دین ، فرسوده شد و رئیس گمراهان ، به سخنآمد و فرومایگان بر اریکه قدرت ، تکیه زدند ... شیطان از مخفیگاه خود ، خارج شد وشما را به سوی خود خواند. دعوتش را پاسخگو بودید و دل به گمراهی سپرده بودید. شمارا به حرکت دعوت کرد و شما چه آسان و سبک ، برخاستید. در روحتان، هیجان دمید ومشاهده کرد ، سراپا آتشید

پس شتری را که از آن شما نبود ، صاحب شدید و بر آبی که سهم شما نبود ، وارد شدید درحالی که از عهد و قرار چیزی نگذشته بود و شکاف زخم [فرقت پیامبر(ص)] ، سر به همنیاورده بود و پیامبر (ص) هنوز چهره در نقاب خاک نکشیده بود. برای عمل خود ، بهانهآوردید که از فتنه می ‏ترسیدیم ، اما به راستی که در غرقاب فتنه فرو رفتید و بی‏تردید ، جهنم کافران را در برخواهد گرفت !

وای بر شما ! چگونه چنین کردید ؟! بهکجا می‏روید ، در حالی که کتاب خدا در برابر شماست و معارفش هویداست و احکامشدرخشان است و نشانه‏ های هدایت در آن بسیار است. اما (شما )به آن پشت کردید. آیا بهآن بی ‏علاقه ‏اید ؟! یا به غیر قرآن حکم می‏کنید ؟!

)بدانید(که بد جایگزینی است ، حکم مخالف قرآن. سپس آن قدر درنگ نکردید که این دل رسیده آرام گیرد و جهاز آنسهل گردد. آتش را شعله‏ ور کردید و برای پاسخ به دعوت شیطان خود را آمادهکردید.

در پس تپه‏ ها و درختان در کمین خاندان و فرزندان او [پیامبر(ص)] انتظارکشیدید. ما باید بر مصیبت هایی که همچون خنجر بران ... بر ما وارد می ‏شود ، صبرپیشه کنیم

                                                                                                       در عزاى پادشاه هل اتى

                                                                                                      اى خدا کن صبر بر زهرا عطا

/ 1 نظر / 8 بازدید
بچه سیاسی

سلام وبلاگي قشنگي دارين انشالله موفق باشيد خوشحال ميشم ماراهم جز دوستان خودتان حساب كرده وبه ما لينك بديد موفق باشي –بچه سياسي