ماه مهربان

«ای خدای من! من امید به تو را بر امید به غیر تو ترجیح دادم. پناه آوردن به تو را جایگزین پناه بردن به دیگران کردم و می دانم اگر کسی به سوی تو بیاید ، راه نزدیک است......»

«ای پروردگار من ! بین من و گناهی که نمی گذارد ملازم با اطاعت تو باشم ، جدایی بینداز»

/ 2 نظر / 16 بازدید
8

خدا از ت بگیرد هر ان چه که خدا را از تو میگیرد[گل] درپناه مهربون مهربونا[خداحافظ]

آرمینا

آمین در سکوت کوچه هاي شب زده با صداي ناله اي بيدار شو يک غريبه بي صدا جان ميدهد در کنار خلوت خاموش تو سلام خوبی؟ آپیدم خوشحال میشم سر بزنی