اعیاد پر خیر و برکت شعبانیه بر همگان مبارک
و اما مسافر که این روزها حال و هوای وب نمیکنه از راه مونده و از یار رونده شده ولی خیلی خوبه که اینجا هنوز هم برقراره و گاهی گذاری میکنیم

تلخ ترین حرف :          دوستت دارم اما...

شیرین ترین حرف:      . . . اما دوستت دارم

به همین راحتی جابه جایی کلمات زندگی ها را دگرگون می کند...