انسان دور از خدا طمع کار است و در برابر مشکلات بی تاب و مایوس

لا یَسئِمَ الاِنسانَ مِنَ الخَیرِ وَ اِن مسّه الشرّ فیئوسٌّ قنوط.

» فصلت 49«

انسان هیچگاه از تقاضای نیک خسته نمیشود و هر گاه شر و بدی به او رسد مأیوس و نا امید میگردد