محمد گلدوی بسیجی جان بر کف به همراه چند نفر دیگر از همرزمان بسیجی و پاسدار خود مشغول بازرسی میهمانان مراسم میلاد ثارالله و دعای کمیل در ورودی مسجد جامع زاهدان بود.

فردی قصد وارد شدن به داخل مسجد را دارد، شهید گلدوی می خواهد او را بازرسی کند اما وی مانع می شود، شهید که به این تازه وارد مشکوک شده بود درصدد جلوگیری از ورود او برمی آید ولی این مهاجم سعی می کند خود را از سمت ورودی خواهران به داخل جمعیت حاضر در صحن مسجد برساند که شهید گلدوی با تلاش زیاد مانع او می شود.

 با وجودی که فرد مهاجم تلاش می کند ... ادامه مطلب.


محمد گلدوی بسیجی جان بر کف به همراه چند نفر دیگر از همرزمان بسیجی و پاسدار خود مشغول بازرسی میهمانان مراسم میلاد ثارالله و دعای کمیل در ورودی مسجد جامع زاهدان بود.

فردی قصد وارد شدن به داخل مسجد را دارد، شهید گلدوی می خواهد او را بازرسی کند اما وی مانع می شود، شهید که به این تازه وارد مشکوک شده بود درصدد جلوگیری از ورود او برمی آید ولی این مهاجم سعی می کند خود را از سمت ورودی خواهران به داخل جمعیت حاضر در صحن مسجد برساند که شهید گلدوی با تلاش زیاد مانع او می شود.

 با وجودی که فرد مهاجم تلاش می کند خود را به داخل مسجد برساند اما شهید گلدوی او را در آغوش می گیرد و تلاش می کند این مهاجم را از جمعیت دور کند و در همین هنگام تروریست جنایتکار با کشیدن ضامن بمب اقدام به انفجار می کند.

رشادت این بسیجی از بروز یک فاجعه بزرگتر انسانی جلوگیری کرد زیرا اگر فرد مهاجم می توانست خود را به داخل مسجد برساند افزون بر صد نفر شهید و صدها نفر دیگر زخمی می شدند.

حال این موقعیتی است برای آنان که داعیه وطن پرستی دارند و خود را مستحق حقوقی بیش از آنچه اکنون دارند میدانند که برای این مام وطن چه کرده اید در زمانی که گلدویها برای دفاع از هموطنان خود اینگونه قربانی میشوند و دوفرزند خردسال و همسر خود را تنها میگذارند و شما در هر ساعت از شبانه روز اجازه خاموش شدن چیلر ها ، کولر گازی ها و ... را نمیدهید که مبادا دمای بدنتان دچار تغییر شود به چه حقی حقوق بیشتر میخواهید ؟؟؟!!!