سلام بر تو ای ابا عبدالله ، سلام بر تو ای فرزند رسول خدا ، سلام بر تو ای پرورده دامان علی و زهرا(س)، سلام بر تو که از سلاله پاکان هستی و فرزندآفتاب ، سلام بر تو و بر گریبان های دریده ، سلام بر تو و بر جان های بلا دیده ، سلام بر تو برلبان پژمرده ، سلام بر خورشید و خورشید خون آلود، سلام بر تو ای مولای ما و به راستی که مصیبت تو برای ما که جریحه دار خاطرات تو هستیم ، برای ما که شیعیان شما هستیم ، بسیار سخت و ناگوار است، خدا لعنت کند امتی را که حرمت تو و خاندان تو را نگاه نداشتند و به یاری فاسقان و دشمنان تو در مقابل تو به جنگ پرداختند. ای شهید ترین شهید ، ای کشته ستمدیده ، یا حسین.

اگرچه روزگار و تقدیر ما را از یاری تو دور ساخت و نبودیم تا در رکابت خونین بال تا افلاک پرواز کنیم. اما تا قیامت با دوستداران تو دوست و با دشمنان تو دشمن خواهیم بود. لعنت خدا بر کسانی باد که دست به خون تو و خاندان تو آلوده کردند و با شراره شرارتشان به ستیز با تو برخاسته اند. خدایا ، ما را به سبب آبروی حسین (ع) در دو عالم سربلند و آبرومند گردان ، از خدا به حق شما و به شان و مقام تقرب شما نزد خدا درخواست می کنیم که ثواب غم و حزن و اندوه ما را بواسطه مصیبت بزرگ شما ، از بهترین ثواب هایی که به هر مصیبت زده ای عطا  می فرماید ، عطا کند.

خدایا، ما را از ریزه خواران سفره مودت محمد (ص) قرار ده و به آیین او ما را زنده بدار و به هنگام مرگ نیز ما را به آیین او بمیران. 

خدایا لعنت بفرست بر کسانی که حریم حرمتت را شکستند و بند های اسارت به دستان آزاد ترین بندگان تو کشیدند ، لعنت فرست بر کسانی که بر سینه آرمانی حسین (ع) نشستند و خنجر تشنه شان را از حنجر خورشید سیراب کردند و اهل حرم را چون بردگان شهر به شهر به اسارت بردند.

خدایا لعنت فرست بر کسانی که درد های جانکاه زهرا(س) را دوباره بر پیکره تاریخ وارد کردند و غربت علی (ع) را دوباره تداعی کردند.

سلامی دوباره می دهیم بر تو ای اباعبدالله ، سلام بر تو و بر ارواح طیبه شهیدان کربلا ، سلام ما روز و شب و لحظه به لحظه بر تو ، سلام بر تو ای امام ، ای فرزند امام و پدر امام ، و سلام بر تو و بر فرزندان تو و اصحاب تو.

از خدا می خواهیم که ما را به تنها آرزویمان که رسیدن به حلاوت شفاعت حسین (ع) است برساند و ما را از ره پویان و دوستداران محبت حسین (ع) قرار دهد تا در روز حساب ما نیز با حسین (ع) و اصحاب او باشیم و این ارادت ما را به حسین (ع) ابدی گرداند که ما جز به ذکر حسین (ع) لب باز نمی کنیم.