http://www.petitiononline.com/sos02082/petition-sign.html

داستانی کوتاه نقل شده که در بلندترین نقطه کوهستان، شاهینی زندگی می‌کرده و فخرش به خاطر بلندپروازی و زندگی در اوج آسمان بود تا اینکه روزی موری تصمیم می‌گیرد ابهت شاهین را بشکند و در این رابطه بعد از آنکه شاهین بر زمین می‌نشیند خود را به او رسانده و با بالا رفتن از پایش بعد از پرواز شاهین همراه با او به بلندترین نقطه کوه که همواره برای همه حیوانات غیرقابل تصور بوده، می‌رود.
در بالای صخره مور خود را به شاهین نشان می‌دهد که «دیدی آمدن به اینجا هنر نیست و من هم اکنون مانند تو در اوج آسمان هستم.» شاهین بی آنکه چیزی بگوید ، بالش را بر هم می‌‌زند و مور از اوج آسمان‌ها بر قعر سقوط می‌کند!

http://www.petitiononline.com/sos02082/petition-sign.html

و اما روی سخنم با همسایگان عرب است که شما که ادعای مالکیت جزایر سه گانه را دارید بر حذر باشید از یک بار بال زدن این شاهین آریایی که خودتان را به پایش چسبانیده اید و تا آشیانه رسیده اید که به دره سقوط خواهید کرد و از هستی ساقط می شوید

http://www.petitiononline.com/sos02082/petition-sign.html

تو ای گستره در پهنای وسیع سرزمین پارسیان با جان دل به نیلی زیبایت می بالم و فریادی به بلندای تمدن چندین هزارساله این سرزمین مقدس بر می آورم ، ای خلیج همیشه فارس تورا جواهری گران قیمت در آغوش است و آن همان جزایر کوچک و بزرگی است که به نام مقدس ایران این نام بلند آوازه آریایی آزین گشته است و همانا جهان وامدار تمدن سازی و تاثیر گذاری آن در پهنه گیتی می باشد و با تو ای خروشان زیبا پیمان می بندم که نگذارم به قطره ایی از آب تو وذره ایی از خاک عزیزت این بیابان گردان شتر سوار که گویند شکم پرستانی بیش نیستند چشم طمع بدوزند ، نمی دانم شاید ما را درخواب دیده اند که اینگونه گستاخانه دست کمک به پیش اجانب دراز کرده اند و شاید از بی هویتی نکبت بار خود عقده های چرکین به دل دارند که این گونه به سرزمین مقدس پارسی چشم طمع می دوزند .ویا اینها فراموش کرده اند که در ۸ سال دفاع مقدس چه بر سرشان آوردیم و پوزه گرگین آنها را به خاک مالیدیم اینها باید بدانند ایرانی یعنی تمام ایران ایران یعنی خاک ایران .

چو ایران نباشد تن من مباد

این لینک هم  جهت یک میلیون امضاء‌با نام خلیج فارس می باشد که همه وظیفه داریم آن را امضا کنیم حدود 170 هزار امضاء‌دیگه لازم هست

http://www.petitiononline.com/sos02082/petition-sign.html