سلام

سلامی چو بوی خوش آشنایی                                بر آن مردم دیده روشنایی

سلامی چو نور دل پارسایان                                  بر آن شمع خلوتگه پارسایی

بعد از چند روز و اندی غیبت (چند روزش میشه تقریبا ۲۷۰ روز ؛ خیلی که نیست ) غیر موجه حالا با سری به پاییین افکنده و خجل از روی تمامی دوستان میخوام بیام به جمع شما بپیوندم البته که این شاگرد و همکلاسی تنبلتون رو میبخشید و حالا یه سری از درسا عقب موندم به خودم مربوط میشه شما نمیخواد واسه من کلاس خصوصی راه بندازین فقط همین که باشید کافیه یه وقت دیدی احساس تنهایی و گوشه گیری و عزلت و دکتر روانشناس و از این حرفا دیگه خوب خوب خوب

دیگه پررو میشم حالا یه مشتی تبریک و تهنیت مال عید و بهاره که خودتون پذیرا باشید ولی امیدوارم تا حالا سال نو خوبی رو داشته باشید و از این به بعد هم ...

برای امروز بسه یه مدت موتورمون کار نکرده باید آب بندی بشه در هر حال از این به بعد در خدمت همه دوستان هستیم

یا حق