آینه ای در برابر آینه ات میگذارم تا از تو ابدیتی بسازم به بلندای تاریخ

نه نه  آینه ای در برابرت میگذارم  

تا خودت را بهتر بشناسی

 جوابها رو واسه خودت یادداشت کن و نظرت رو واسه من

۱- اگر دوستانت امشب بخواهند سورپريزت كنند، فكر مي‌كني چه كسي را با خود نزد تو مي‌آورند؟

2-اگر قرار باشد خيالي از خيال‌هايت به واقعيت بپيوندد، كدام خيال را انتخاب مي‌كني؟

3- اگر قرار باشد بوالهوسانه‌ترين تفريحي را كه تاكنون داشته‌اي نام ببري، كدام را نام خواهي برد؟

4- اگر قرار باشد ازدواج كني، ترجيح مي‌دهي مراسمت را كجا برگزار كني؟

5-اگر قرار باشد همسرت تركت كند، از او چه چيزي به يادگار برمي‌داري؟

6-اگر قرار باشد همسر شخصيت معروفي باشي، چه كسي را انتخاب مي‌كني؟

7-اگر قرار باشد امشب با كسي بيرون بروي، چه كسي را انتخاب مي‌كني و كجا مي‌روي؟

8-اگر قرار باشد رمانتيك‌ترين صحنه را در فيلم‌هايي كه تا به حال ديده‌اي نام ببري، كدام صحنه را انتخاب مي‌كني؟

9-اگر قرار باشد از زشت‌ترين حرفي كه در عصبانيت به زبان آورده‌اي ياد كني، از كدام موقعيت ياد خواهي كرد؟

10-اگر قرار باشد فقط يك بار ديگر بتواني به كسي بگويي‌ ?دوستت دارم?، چه كسي را انتخاب مي‌كني؟

11-اگر قرار باشد در مراسم ازدواج دوستت كاري شيطنت‌آميز بكني، چه مي‌كني؟

12-اگر از تو بپرسند در كدام لحظه از دوران عاشقي‌ات ترس را با تمام وجود احساس كرده‌اي، چه مي‌گويي؟

13-اگر از تو بپرسند جاذبه چه كسي براي تو تحمل ناپذير است، چه مي‌گويي؟

14-اگر از تو بپرسند مضحك‌ترين لحظه عاشقي‌ات كدام است، كدام لحظه را مي‌گويي؟

15-اگر از تو بپرسند عاشق چه كسي شدن هيجان‌انگيزترين كار دنياست، چه مي‌گويي؟

16-اگر قرار باشد پرسروصداترين آدمي را كه مي‌شناسي معرفي كني، او چه كسي خواهد بود؟

17-اگر از تو بپرسند عاشقانه‌ترين كتابي كه خوانده‌اي كدام است، چه جوابي مي‌دهي؟

18-اگر از تو بپرسند سمبل بوالهوسي كيست، چه كسي را نام مي‌بري؟

19-اگر در جريان عاشقي مي‌توانستي چيزي مشروع را تجربه كني كه تاكنون نكرده‌اي، چه مي‌كردي؟

20-اگر مي‌توانستي يكي از خصوصيات دلداده‌ات را عوض كني، كدام خصيصه را انتخاب مي‌كردي؟

21-اگر بخواهي شورانگيزترين واژه را در زبان مادري‌ات انتخاب كني، كدام واژه را انتخاب مي‌كني؟

 22-اگر از تو بپرسند رمانتيك‌ترين كاري كه تا به حال براي كسي كرده‌اي چه بوده، چه جوابي مي‌دهي؟

23-اگر قرار باشد همين الان آدم مشهوري از تو تقاضاي ازدواج كند، ترجيح مي‌دهي او چه كسي باشد؟

24-اگر قرار باشد فقط در زمان خاصي از روز، ماه و سال عاشق باشي، چه وقتي را انتخاب مي‌كني؟

25-اگر از تو بپرسند بزرگ‌ترين عامل دلسردي در عشق چيست، چه مي‌گويي؟

26-اگر قرار باشد او را بي‌تاب كني چه مي‌كني؟

27-اگر قرار باشد هر روز آدم مشهوري برايت پيامي احساساتي بفرستد، دوست داشتي آن شخص چه كسي باشد؟

28-اگر در جمعي بخواهي به او با اشاره بفهماني كه دوستش داري، چه مي‌كني؟

29-اگر مي‌توانستي عاشق كسي شوي كه در گذشته مي‌شناختي، عاشق چه كسي مي‌شدي؟

30-اگر قرار باشد همين حالا كسي در اين دنياي بزرگ به تو چيز عاشقانه‌اي بگويد، دوست داري چه كسي، چه چيزي بگويد؟

31-اگر بخواهي اين عبارت را كامل كني چه مي‌گويي: ?زندگي بدون عشق...?