نداي «يـا مقلب القلوب و الابصار» آمدن بهار را زمزمه مي كند،  زمستان رخت بر مي بندد و شكوفه ها به سوي فصلي تازه سير مي كنند . دلهاي نيازمند ما با ذكر «يـا محول الحول والاحوال» به شهر شكوفه هاي دين و رحمت هجرت  مي كند و آنگاه كه شميم ياد پيامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) با آمدن ماه ربيع  «يـا مدبر اليل و النهار» را نويد مي دهد ،تنها يك قدم  تا «حول حالنا الي احسن الحـال» باقي   مي ماند . 

فرا رسيدن بهـــار 1386 را خدمت همه دوستان عزيز تبريك عرض نموده و آرزوي صحت و توفيق همه عزيزان را از خداوند منان مسئلت دارم.