س ـلام دوستان

چند وقتي بود پست نزده بودم چون نه وقت داشتم نه اينكه مطلب تازه اي به ذهنم ميرسيد به هر حال امروز پس از گذشتن سه روز از انتخابات با خودم فكر كردم بهتره اين بار در مورد انتخابات بنويسم راستش ما كه در زمينه سياست صاحب نظر نيستيم و فكر كنم اطلاعات درست و حسابي هم در اين مورد نداشته باشم كه بخوام نظر به قول معروف كارشناسانه بدیم ولي يه چيزايي از اين انتخابات دستگيرم شده كه فكر كنم بد نباشه اينجا بنويسم . اول اينكه تبريك ميگم به همه مردم ايران به خاطر اين حماسه دوم من در اين انتخابات معني سه چهار تا لغت رو خوب ياد گرفتم اونهم به خاطر شرايط حاكم بر جامعه اولين كلمه انتخاب بود كه تازه حالا فهميدم براي انتخاب شدن يا انتخاب كردن چقدر بايد استرس داشت و ... از چه چيزايي بايد گذشت دومين كلمه ،‌كلمه وحدت بود كه برام مشخص شد وقتي وحدت باشه تو يك جامعه چه كاراي غير ممكني كه ممكن ميشه و اما سومين كلمه كه فكر كنم خيلي هم برام تازگي داشت كلمه ائتلاف بود كه معني اون رو وقتي فهميدم كه يك ائتلاف كه تو شهر ما بود متشكل از چند كانديدا كه ظاهرا با هم آشنايي و سنخيتي داشتند و تا روز آخر و شمارش آرا همه گفتند به به عجب ائتلاف پا بر جايي !!!

 ولي در آخر همه شاهد بودند كه در حالي كه نفر نخست ۳۲۲۵ رأي داشت يكي از اعضا ائتلاف 1607 و ديگري 917 رأي داشتند واقعاً‌ كه عجب !!!!! ائتلافي