فردا (بیستم آبانماه 89) برای شهدایی که سالها پیش جانشان را در طبق اخلاص نهادند و برای آسایش امروز ما خود را فدا کردند یادواره ای بر پا خواهیم کرد که خود بیشتر از یاد رفته ایم و نیاز به یادآوری و داریم عزیزی میگفت:(( شهدا ماندند و ما رفتیم )) و چه زیبا بود این جمله چه آنها همیشه در یادها ماندنی اند و ما که امروز ،پی روزمرگی ها و تکرار هر روزه آنها هستیم حال که زنده ایم در یادی نیستیم چه برسد به فردایی که ... . در زیر(ادامه مطلب) دلگویه ای خطاب به تمامی شهدا و بخصوص آنها که جاوید الاثرند به سمع حضورتان میرسد

آدرس سایت یادواره سرداران و 500 شهید منطقه کوار

500 شهید


ادامه مطلب ...