امروز مصادف است با دوم ماه رجب است و نخستین پنجشنبه این ماه نیز شب بسیار مهم و نورانی لیلةالرغائب خوانده می‌شود که اعمال و نماز ویژه‌ای دارد و به دلیل فضیلت‌های آن، شبی است که در سال تکرار نمی‌شود.

از پیامبر اکبر (ص) روایت شده است که فرمودند: ‌از اولین شب جمعه در ماه رجب غافل نشوید، زیرا شبی است که فرشتگان آن را «لیلة‌الرغائب» می‌نامند. این نامگذاری به این جهت است که :

ما بقی را در ادامه مطلب بیابید .

و التماس دعا لبخند


ادامه مطلب ...